Kırklareli İlinde Boşalan Aile Hekimliği Bölgesine 72.Ek Yerleştirme Yapılacaktır

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimiz 14 Haziran 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçmiştir. Çeşitli nedenlerle boşalan Merkez İlçe 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde 39.00.16 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 09.09.2016 tarih ve E.99858683-020-2944 sayılı yazısı ile açılan Lüleburgaz 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 39.04.43 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 15.12.2016 tarihli ve 3991 sayılı yazısı ile açılan Lüleburgaz 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 39.04.47 ile 39.04.48 Nolu Aile Hekimliği Birimleri pozisyonu için kadrosu ve pozisyonu Kırklareli ilinde olmak şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için 72. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemi, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (Değişik 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete) hükümleri doğrultusunda olacaktır.

Bahsi geçen Aile Hekimliği Birimleri için yerleştirme işlemi, Aile Hekimliği 72. Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda 28.09.2017 tarihinde Perşembe günü saat 15:00 (*) , Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Tercihte bulunmak isteyen hekimler 07.09.2017 Perşembe günü başlayacak, 12.09.2017 Salı günü mesai bitimine (17:30) kadar kendilerinden istenen belgeleri, Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra, Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) müracaat edeceklerdir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

(*) değişiklik : 13/09/2017 tarihinde çarşamba günü saat 15:00 'de Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan "Aile Hekimliği 72.Ek Yerleştirme Komisyon" tarihi her türlü kural ve şartlar aynı kalması koşuluyla değiştirilmiş olup, değişiklik ekte yer alan tabloda verilmiştir. Tabloyu indirmek için tıklayın

72. Ek Yerleştirme İşlemleri Usul ve Esasları

A Grubu Dilekçe

B Grubu Dilekçe

C Grubu Dilekçe

Ç Grubu Dilekçe

D Grubu Kurum İçi Dilekçe ve Başvuru Formları

D Grubu Kurum Dışı Dilekçe ve Başvuru Formları

Zeyilname

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Harita

Kroki